Obnova městských lesů – poděkování

Sázení stromkůVelké holiny je třeba rychle osázet. V roce 2019 stále trvaly důsledky dlouhotrvajícího sucha, které nadále s dalšími vlivy podpořily rozvoj kůrovců. Nahodilá těžba v roce 2019 činila zhruba 17 000 m3 dřevní hmoty, což je o 55 % více roční těžby než v předchozích letech. Díky rozsáhlým těžbám způsobeným kůrovcovou kalamitou vznikly velké holiny, které je třeba v co nejkratší době zalesnit. Proto jsme se rozhodli oslovit veřejnost, aby se podílela na obnově nových porostů ve svém okolí.

Děkujeme účastníkům, kteří se v dubnu připojili k výzvě a sázeli stromky na „tankovce“ a v jejím okolí.
Děkujeme za stromy, které jsou nejlepší klimatizací pro přehřáté město a které vracejí krajině schopnost zadržovat vodu.
Místy kůrovec udělal z našich lesů paseku a holou pláň. Zkoušímeveškeré možnosti, aby se holiny znovu staly lesem. Bohužel kapacita
lesních dělníků zdaleka nemůže pokrýt to, co dokázali kůrovec a sucho. Celkem bylo vysázeno cca 45 000 ks sazenic ve složení dub, buk, třešeň ptačí, modřín, douglaska, jedle a smrk. Obnoveno bylo 20,28 ha lesa.

Poděkování patří především zaměstnancům DDM Prachatice, pracovníkům Městského úřadu Prachatice, spolku Pelyněk a dalším dobrovolníkům.

Určitě to nebyla poslední akce, kdy se do obnovy lesů zapojila veřejnost.Věříme, že i v dalších letech se tato spolupráce bude opakovat.
Pandemie nemoci covid-19 bohužel znemožnila školám účastnit se této akce. Doufáme, že spolupráci s místními školami uskutečníme
v budoucnu.

Radka Trpková, foto Jan Pěsta, Městské lesy Prachatice

Comments are closed.