Lesní semenářství a školkařství

Licence Ministerstva zemědělství čj. 4826/2006-16210/1664

        K uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu je Městským lesům Prachtice s.r.o. udělena licence Ministerstva zemědělství čj. 4826/2006-16210/1664, a přiděleno číslo jednotného registru 3316-L.

Obnovu lesních porostů je potřeba provádět kvalitním sadebním materiálem známého , nejlépe místního , ověřeného kvalitního původu. Městské lesy Prachatice jsou jedním z mála menších a středních majetků, které si z valné většiny zajišťují vlastní sadební materiál ve své lesní školce z vlastního semenného materiálu.

Zajištění dostatečného množství osiva zaručeného a vhodného původu je jedním ze základních předpokladů úspěšné obnovy lesů a zalesňování i vypěstování zdravých, odolných a přirůstaných lesních porostů. Na stavu některých porostů je v mnohých částech našich lesů ještě dodnes patrno, kde byl tento základní předpoklad podceňován anebo nebyl vzat v úvahu vůbec. Důsledky jsou v netvárných a zdravotně závadných porostech.

Pro získání dostatečného množství kvalitního osiva je třeba zajistit dostatečnou semennou základnu ve všech porostech, které jsou pro sběr lesního osiva vhodné. Jelikož mnohé lesní dřeviny neplodí každým rokem, je třeba využít každé úrody semene.

Pro sběr osiva u Městských lesů Prachatice byly vybrány   a pověřenou osobou uznány ke sběru osiva porosty všech základních dřevin na období 2005-2014:

Zdroje selektovaného reprodukčního materiálu – Rozhodnutí Krajský úřad – Jihočeský kraj:

čj.: KÚJCK 6606/2005 OZZL/Ho

SM      CZ-2-2B-SM-5508-12-5-C

SM      CZ-2-2B-SM-5509-13-6-C

BO      CZ-2-2B-BO-5504-12-5-C

JD        CZ-2-2B-JD-5505-13-6-C

MD      CZ-2-2B-MD-5505-12-5-C

BK      CZ-2-2A-BK-5502-13-6-C

KL       CZ-2-2B-KL-5506-13-6-C

v kategorii identifikovaných – Rozhodnutí Krajský úřad- Jihočeský kraj

čj. KÚJCK 6605 OZZL/ho

OL       CZ-2-2B-OL-193-13-6-C

JL        CZ-2-2C-JL-192-13-6-C

JS        CZ-2-2B-JS-191-13-6-C

 

K zachování nepřetržitého genetického toku semene těchto dřevin navazuje produkování sazenic ve vlastní lesní školce „Fefrovské rybníčky“. Lesní školka o rozloze 0,60 ha s produkční plochou 0,40 ha v průměru pokrývá potřeby sazenic jak v množství tak i druhů dřevin.

Semena základních dřevin jsou získávána z valné většiny sběrem šišek a plodů z vlastních uznaných zdrojů.

Lesní školka čítá 25 záhonů ve třech pracovních polích. V roce 1996 byla vybudována samospádová závlaha z jezírka nad Tankovkou.

Jako doplňkem k lesním dřevinám se v omezené míře pěstují sazenice dřevin pro pěstování vánočních stromků, či okrasné dřeviny.

Pro mechanické zpracování půdy slouží kombinovaná souprava VARI

Pro uskladnění sazenic mezi jarním vyzvednutím sazenic a jejich výsadbou slouží dvě sněžné jámy (oddálení nástupu rašení dřevin před vlastní výsadbou).

Povinností osob a organizací uvádějících semenný materiál a sazenice lesních dřevin do oběhu je předkládat každoroční hlášení pověřené osobě (ÚHUL Brandýs nad Labem).

Comments are closed.