Prodej palivového dříví

Palivové dříví

Zdroje pro palivové dříví jsou omezené v množství odpovídající velikosti lesního majetku. Z průměrné roční těžby 8 000 m3 činí palivové dříví cca 200 m3 (2,5% ), z ročních tržeb pak 1 %.   Možné zdroje paliva u Městských lesů Prachatice s.r.o. Zbytky po mýtní těžbě, klest – časově omezeno,…

Číst více…

Zookoutek

Zookoutek Zookoutek „Fefrovské rybníky“ nabírá konkrétní podobu.   Městské lesy Prachatice s.r.o. předložily ke schválení projektovou dokumentaci na základní části zookoutku a to vlastní oplocení, pozorovací stanoviště a víceúčelový objekt . Dne 21.2.2013 bylo vydáno příslušným stavebním úřadem „rozhodnutí o umístění stavby“. Tímto byla víceméně ukončena administrativní část projektu této…

Číst více…