Zákaz vstupu do lesa

V závěru měsíce listopadu a na počátku prosince 2014 byly lesy v oblasti Libína postiženy kalamitou zapříčiněnou námrazou, při které byly lesní porosty výrazně poškozeny. Došlo zde k rozsáhlým vývratům, zlomům a ohybům stromů, přičemž nebezpečí pádu stromů a větví nadále trvá a hrozí poškození zdraví a majetku osob. Z tohoto důvodu…

Číst více…

Upozornění na kácení stromů

Upozornění na kácení stromů !!! Proběhne rizikové kácení stromů kolem přístupové komunikace a zahrádkářské kolonie „Pod Černou horou“!!! Ve dnech 1.7.-11.7.2014 (6,00-16,00 hod.). Uzavírku prostoru označeného páskou a tabulkami zákazu vstupu nutno bezpodmínečně dodržovat – Nebezpečí ohrožení života.

Číst více…