Upozornění na nahodilé těžby

Nahodilé těžby

Extrémní nedostatek srážek v naší oblasti za poslední tři roky je příčinou oslabení lesních porostů.

To spolu s dalšími faktory vyústilo v gradaci  kůrovců,  který začíná dosahovat kalamitního stavu.

Včasná likvidace kůrovcem napadených stromů je základem k jeho postupné likvidaci. Tyto nahodilé těžby nelze plánovat, vyžadují  rychlé  operativní jednání.

V důsledku těchto těžebních zásahů se mohou návštěvníci  lesa ocitnout v místech, kde probíhá těžba a doprava dříví. V zájmu bezpečnosti návštěvníků lesa je, aby nevstupovali do porostů, kde probíhají těžební práce a dodržovali minimální bezpečnou vzdálenost  70 m od lesní techniky.

Na lesních cestách a značených turistických stezkách  budou návštěvníci na zákaz vstupu navíc upozorněni výstražnými cedulemi.

Ing. Štěrba

jednatel a OLH Městských lesů Prachatice

 

Extrémní nedostatek srážek v naší oblasti za poslední tři roky je příčinou oslabení lesních porostů.

To spolu s dalšími faktory vyústilo v gradaci  kůrovců,  který začíná dosahovat kalamitního stavu.

Včasná likvidace kůrovcem napadených stromů je základem k jeho postupné likvidaci. Tyto nahodilé těžby nelze plánovat, vyžadují  rychlé  operativní jednání.

V důsledku těchto těžebních zásahů se mohou návštěvníci  lesa ocitnout v místech, kde probíhá těžba a doprava dříví. V zájmu bezpečnosti návštěvníků lesa je, aby nevstupovali do porostů, kde probíhají těžební práce a dodržovali minimální bezpečnou vzdálenost  70 m od lesní techniky.

Na lesních cestách a značených turistických stezkách  budou návštěvníci na zákaz vstupu navíc upozorněni výstražnými cedulemi.

Ing. Štěrba

jednatel a OLH Městských lesů Prachatice

Comments are closed.