Zookoutek

Zookoutek

Zookoutek „Fefrovské rybníky“ nabírá konkrétní podobu.

 

Městské lesy Prachatice s.r.o. předložily ke schválení projektovou dokumentaci na základní části zookoutku a to vlastní oplocení, pozorovací stanoviště a víceúčelový objekt . Dne 21.2.2013 bylo vydáno příslušným stavebním úřadem „rozhodnutí o umístění stavby“. Tímto byla víceméně ukončena administrativní část projektu této akce .

Formování člověka, jeho vztah k hodnotám neustále probíhá a je nejvíce ovlivnitelný v útlém věku. Ekologická výchova a lesní pedagogika jako její součást , je bezpochyby nejúčinnější a proto také nejcennější , pokud probíhá přímo v terénu, v přírodě. Cílem tohoto projektu je nejen poskytnout dětem možnost rozšířit a doplňovat své vědomosti o lese, ale i zvyšovat zájem veřejnosti o les, zlepšení vztahů k přírodě a pochopení práce lesníků.

Zookoutek je umístěn v atraktivním prostředí Fefrovských rybníků. Tato lokalita skýtá převážné výhody, jako jsou: dostupnost pro návštěvníky jak po pěší trase Tankové cesty , tak dojezd automobilem po státní silnici. Různorodé prostředí (části lesa, školka pro pěstování lesních dřevin, louka, mokřady, apod.) Výrazně jsou zastoupeny různorodé vodohospodářské funkce na tak malé lokalitě (Fefrovský potok, vodní společenstva 3 rybníčků, Černohorský pramen, Fidlerovo štola). Prostředí je vhodné pro chov a pozorování některých volně žijících druhů zvěře z naší přírody. Malým negativem bude sice regulovaný, ale přeci jen hluk z plánované sportovní střelnice.

Celková oplocená plocha včetně 3 rybníčků a lesní školky je 3 ha, z toho polovinu tvoří vodní plochy s lesní školkou. Pro ukázky lesní zvířeny je plocha 1,5 ha. Dle doporučení pro farmové chovy spárkaté zvěře toto představuje 10-15 ks dospělé zvěře (srnčí, dančí mufloní apod.). Pro celoroční přikrmování zvěře se počítá min. se dvěma krmelci. Oplocení areálu je plánované z dubových sloupů a drátěného pletiva o výšce 2 m.

K přiblížení nauky o lese a lesním prostředí je navržena srubová stavba v klasickém provedení, včetně šindelové střechy, v místech bývalé, vandaly vypálené, chaty. Zde najdou místo jak ukázky hlavních lesních dřevin Šumavy, tak i ukázky místních hornin a nerostů. Stavba by měla poskytnout místo pro výuku hlavně v době nepříznivého počasí, zázemí pro sbírky apod..

K běžnému, trvalému nahlédnutí do areálu slouží částečně vyvýšená krytá pozorovatelna umístěná v oplocení u Tankové cesty. Mj. umožní i bezbariérový přístup.

Výstavba celého areálu je rozvržena na dvě etapy. První – v roce 2013 jde o oplocení areálu včetně 4 bran, pozorovací stanoviště, krmelce a vypuštění první zvěře. Druhá etapa v roce 2014 představuje vybudování vlastního srubu včetně jeho vybavení pro výuku.

Víceúčelový areál po jeho dokončení nabídne ideální prostředí pro lesnickou a ekologickou výchovu s možností odborného výkladu za doprovodu některým pracovníkem Městských lesů.

Ing. František Štěrba

Comments are closed.