Zákaz vstupu do lesa

V závěru měsíce listopadu a na počátku prosince 2014 byly lesy v oblasti Libína postiženy kalamitou zapříčiněnou námrazou, při které byly lesní porosty výrazně poškozeny.

Došlo zde k rozsáhlým vývratům, zlomům a ohybům stromů, přičemž nebezpečí pádu stromů a větví nadále trvá a hrozí poškození zdraví a majetku osob. Z tohoto důvodu přistoupil orgán státní správy lesů, tj. Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí k vydání zákazu vstupu do lesa na dobu od 9.12.2014 do 28.2.2015, a to ve vyjmenovaných částech katastrálních území jichž se kalamita dotkla. Zákaz se týká i turistických cest v této oblasti, vyjma hlavní přístupové cesty parkoviště Sedélko – vrchol Libína (asfaltová cesta). Bližší informace je možno zjistit na úřední desce Městského úřadu Prachatice, případně na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice. Přístupové lesní cesty budou upozorněním na zákaz vstupu viditelně označeny. Porušením zákazu vstupu se dotyčná osoba dopustí správního deliktu podle zákona o lesích s následným finančním postihem, nehledě na to, že se vystavuje nebezpečí újmy na zdraví i životě.

Comments are closed.