Upozornění na kácení stromů

Upozornění na kácení stromů

!!! Proběhne rizikové kácení stromů kolem přístupové komunikace a zahrádkářské kolonie „Pod Černou horou“!!!

Ve dnech 1.7.-11.7.2014 (6,00-16,00 hod.). Uzavírku prostoru označeného páskou a tabulkami zákazu vstupu nutno bezpodmínečně dodržovat – Nebezpečí ohrožení života.

Comments are closed.